HASSELBERGS SMIDE

Konstsmide i Stockholm sedan 1987

STÖRRE PROJEKT


Malmö Centralstation   2012

Av 2  gjutjärnstrappor upp till vindsplan revs delen  från vån 4 till vind på den ena  någon gång under seklet för att  skapa ett extra rum. I arbetet med att inreda vinden följde behovet att återskapa de 2 trapploppen , 1 vilplan och ett stannplan.

Läs mer..


Sheraton Addis 1997-1998

Under 1995-1996 levererade vi ett stort antal smidesgrindar  till ett hotelprojekt i Addis Ababa, beställare var ABV Rock Group.  Detta ledde till en förfrågan om att tillverka alla räcken och grindar i och i direkt anslutning till hotellet.

Läs mer..


Verandan Grand Hotel  2013

Verandan och dess köks avdelningar  byggdes om och lyftes till en ny nivå.

En stor bronsskärm och ett bronsräcke beställdes. Skärmen byggdes upp i en roterbar jigg för att  stabilisera skärmen som byggdes upp av 12 mm stänger. 

Läs mer..


Kyrkoarbeten

 Vi är behjälpliga med alla metall arbeten, och vissa träarbeten, efter egna ritningar och förslag eller  efter  ritningar av anlitad arkitekt.

Läs mer..