HASSELBERGS SMIDE

Konstsmide i Stockholm sedan 1987

Malmö Centralstation   2012

Av 2  gjutjärnstrappor upp till vindsplan revs delen  från vån 4 till vind på den ena  någon gång under seklet för att  skapa ett extra rum. I arbetet med att inreda vinden följde behovet att återskapa de 2 trapploppen , 1 vilplan och ett stannplan.

Till vägledning fanns den andra intakta trappan.

Uppdraget bestod i  att i ett ritprogram rita upp trapplopp  med vinklar , längder mm.

I balkar av äldre modell fanns i Tyskland , dessa skulle förses  med stegvinklar med på nitade profiler.  Balkarna vilar  flänsar på tvärgående och fixerade  med bult.

Vi tillverkade en trä modell med genombrutet fyrklöver mönster och lät Tierps Gjuteri gjuta upp sättstegen som bultades i balk och murades in i vägg.

Efter att kalksten lagts som steg borrade vi hål och göt fast räckes delarna samt stolparna som var avgjutna från befintliga. Vi ritade upp handledare och avslutnings- dekor rullarna som Herrljunga ledstångsfabrik tillverkade och monterade.

Det hela avslutades med målning av gjutgods och väggar