HASSELBERGS SMIDE

Konstsmide i Stockholm sedan 1987

Grindar

En grind kan vara så mycket mer än säkerhet.

Den kan vara en förlängning av husets byggnadsstil eller spegla verksamheten, eller ägarens identitet. Resultatet kan bli en sekelskiftesgrind med smidda  spiraler, spetsar och nitar eller en konstnärlig gestaltning  i utskuren plåt med varmsmidda detaljer. Som infartsgrind är den ofta försedd med grindautomatik. Men vi gör också den lilla trädgårdsgrinden, kanske med ett  stiliserat motiv från trädgården

Klicka för lite exempel på tidigare gjorda arbeten.