HASSELBERGS SMIDE

Konstsmide i Stockholm sedan 1987

Byggnadsvård

Byggnadsvården handlar inte bara om att rädda rostsprängda smidesarbeten utan också ofta om att nytillverka

delar som är försvunna eller att komplettera smidet. Metoderna och verktygen är de samma.

Materialet håller däremot en högre och jämnare kvalitet. Det förberedande arbetet med kapning och borrning

är också betydligt rationellare idag. Våra uppdrag har varit från att skapa en 1700 tals grind till Sparreholms

 Slott  via nytillverkning av gjutjärnstrappa i Malmö Centralstation till  att tillverka runda hörn till 30-tals 

sinuskorrigerade balkonger.


den har bilden tagits ...

                                                                              


Tyska kyrkans församlingshus saknade vid tiden 1993 sedan långt tillbaka ett dörröverstycke. Långt efter montering av ett nytillverkat galler upptäcktes det försvunna gallret i stadshustornets tornmuseum. Hur det hamnat därär en gåta. Likväl hänger det där , med en skylt att det är skänkt av  en "Grosshandlare ..............."  

Se och döm själv....Mera försvunnet eller snarare stulet.

Halwyllska palatset har mot Hamngatan 4 fönster galler i patinerad brons med pampiga överstycken, alldeles för åtrå- värda.  Till slut fanns bara ett kvar. Vi lät  gjuta,klippte,sågade, drev,cisselerade och lödde och till slut  fanns det 4 igen. De nya förankrades med rostfri stång in i fasaden.

Skogshögskolan blev under en sommar av med 2 el. 3 elementgaller. Vid en  senare tur i grannskapet  såg jag  2 galler prydligt hängandes på grindstolpar.
Malmö Centralstation , där tyckte man en gång i tiden att det räckte med en trappa upp till vinden och rev 2 trapplopp och ett vilplan. Vi mätte, beställde ovanlig balk från Tyskland, gjorde trämodell av sättsteg gjorde avgjutningar av spjälor och stolpar, beställde trähandledare och till sist monterade vi trappan och efter stenläggningen  även räcket .Lejonbacken,

  Till Milleniumskiftet skulle Museum Tre Kronor invigas. För att markera museet ritade Ove Hidmarken en  installation med Kronkorgen Tre Kronor , en granitsockel och ett kraftfullt räcke runt. Pengarna räckte inte till stensockeln.Kronkorgen försvann in i Kungens förråd men räcket står kvar, Den 15 Dec. 2017 kom den dock på plats Den fina modellen som sitter på räcket har min  framline vän P-O Gustavsson gjutit. Han gjöt även de tre kronorna i brons. De och kloten förgylldes sedan med 2 lager bladguld.  Kronkorgen är i ungefärlig halv skala av originalet som satt på gamla slottet Tre Kronor som brann ner 1797.Uppsala universitetshus Aulan

Renovering av mässingsräcke.

Efter och föreVintervägen Solna

Till den nya stentrappan skulle ett nytt räcke tillverkas.Jag föreslog unika gjutna stolpar med smidesräcken mellan.

Här slipar jag på trämodellen
Alunda Gjuteri är bra att ha o göra med. Dom hjälpte mig med tips och sedan göt dom fina stolpar.

Till Djurgårdsvägen skulle det vara så tidsenligt som möjligt