HASSELBERGS SMIDE

Konstsmide i Stockholm sedan 1987

Sheraton Addis 1997-1998

Under 1995-1996 levererade vi ett stort antal smidesgrindar  till ett hotelprojekt i Addis Ababa, beställare var ABV Rock Group.  Detta ledde till en förfrågan om att tillverka alla räcken och grindar i och i direkt anslutning till hotellet.

Smidet var skissat i en stil som skulle passa in i hotellets kolonialstil.

Som tillverkare var det vårat ansvar att ta fram slutgiltiga ritningar efter arkitektens skisser. Både design och konstruktion skulle godkännas av arkitekten.

Tidspress och långväga transporter från hamn till Addis gjorde att att båtfrakt ersattes av flygfrakt.  I en vecka i Okt. 1996 var jag där och mätte grovgjutna trappor och mallade av alla kurvor med kartonger.  Full rulle 1997 med leverans var 8:e vecka.

En första montering i Okt. 1997 och då gjordes även beställning av 2 dubbla huvudgrindarna till hotel området.

I januari 1998 åkte vi, familjen och medhjälparen Ove ner och i ca 6 veckor monterade vi huvudgrindar,entréportar, trappräcken,våningsräcken mm. 

Invigning 18:e Feb. av Afrikas Hotel no. 1     Sheraton Addis

Hotellet har 5 stora portaler, ca 6 m. höga där vi gjort det dekorativa smidet.

Infarten till hotellområdet har 2 dubbelgrindar som vardera är 4,0 x 8,0m. vikt ca 800 kg/st. De flankeras av gånggrindar och vaktgrindar


 

Totalt ca 10 ton smide lämnade verkstaden i byn  Billsta för flygfrakt till Addis.

Vägda och emballerade i trälådor.

Överstycken till huvudgrindarna levererades separat och monterades av Midrocs personal.Sheraton Addis Lobby stair fick räcken.+ våningsräcken som på mezanine floor löpte runt lobbyn.Mitt i hotellet finns också en trappförbindelse mellan våningsplanen. trähandledare som tillverkades i Italien efter mina mallar.

Täckplattor mot stengolvet lät vi gjuta upp i brons.
Conference stair  kläddes med samma gula sten som övriga trappor.

Skylten är av hammrad och valsad aluminium med vattenskuren text i 10 mm. mässing.

Restaurangerna fick smidesgrindar, denna i ett rostat utförande, en annan i ärgad patina.