HASSELBERGS SMIDE

Konstsmide i Stockholm sedan 1987

Kyrkoarbeten

Vi är behjälpliga med alla metall arbeten, och vissa träarbeten, efter egna ritningar och förslag eller  efter  ritningar av anlitad arkitekt.

Det kan vara exteriört, nytillverkat eller restaurerat som  grindar,staket,gravvårdar Interiört ; ljusbärare,dopfunt ,räckeshöjningar och restaurering av äldre smidesarbeten.
 Sundsvalls Kyrka 1991

 Orgelbyggare Grönlund byggde ny orgel, vi smidde dekor runt och mellan orgelpiporna.

Svartmålat med bladguldLidingö Kyrka 2015

Renovering av kyrkogårds räcke


Huddinge sjukhus kapell

Altarljusstakar och dopfuntsinsats i försilvrat nysilverSingö Kyrka 2015

Räckeshöjning med vinbladsdekorLilla Dalens kapell 2016

Urnbord, altarbord, kistljusstakar och mullkar.

Linoljebränt och gotlänsk kalksten.Urnbordet har pianohjul för att kunna rullas ut vid kistbegravningTullinge Kyrka 2016

Askgravlund .

Ett stort träd med utsmidda stammar/grenar upp till 4 m. höjd med glasblad i rostfria hängen. Den avlidnes namn graveras i glasbladet Danderyds Kyrka

Ny ekport med smidda beslag och nitar